ATTEST TIL KØREKORT

DIT FØRSTE KØREKORT
Når du første gang skal have kørekort skal du have en tid til udfyldelse af motorattest. Du skal bestille en tid hos en læge og til konsultationen medbringe et velligende foto(pasfoto). Desuden skal du udfylde afsnit A på motorattesten. Du kan finde og udfylde den hjemmefra eller du kan udfylde den inden lægekonsultationen (blanket ligger på bord i venteværelset)

https://stps.dk/da/helbred-og-koerekort/koerekort/laegeattest/


Pris for attest er 500,-kr. for almindelig motorattest, dog 600 kr,- hvis du er  over 70 år, hvor der skal lave yderligere undersøgelser samt ved behov for diabetesattest. 
 
NYE KØREKORTSREGLER 2017

Fra 1. juli 2017 bortfalder aldersloft på gruppe 1-kørekort og dermed krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse. Det betyder, at der ikke længere er et særskilt krav om fornyelse af kørekort ved 75 år eller efterfølgende. Herefter har alle kørekort, der udstedes til gruppe 1, en gyldighed på 15 år uanset alder.

Regler omkring jævnlig fornyelse af kørekort ved visse sygdomme, eksempelvis diabetes, gælder fortsat. Ved særlige helbredstilstande vil en vurdering fra egen læge eller speciallæge med særligt kendskab til den konkrete sygdom og patient kunne være nødvendig.